Chia sẻ theme tin tức được share miễn phí của Hòa Trần

Chia sẻ theme tin tức được share miễn phí của Hòa Trần


Tác giả: Hòa Trần
Xem mẫu: https://themeblogdepp-ht.blogspot.com
Tải miễn phí tại: https://drive.google.com/open?id=1vvklLSYu_fdKA21IVj2m0h8m_9Qk-k67

Theme có giao diện lạ đẹp mắt, trang chủ hiển thị theo label.

Giao diện 3 cột và 2 cột nhìn rất đẹp.

Giao diện được Hòa Trần Chia sẻ mẫu blog tin tức do mình cover giao diện từ trang Freetuts.

Thân gửi!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét